Organami Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej są: dyrektor i rada instytutu Sieci.

 

Dyrektor Łukasiewicz – IMP

dr inż. Anna Ostapczuk
tel.: 22 56 02 600; fax: 22 66 34 332
e-mail: lp.vo1620945307g.zci1620945307weisa1620945307kul.p1620945307mi@ku1620945307zcpat1620945307so.an1620945307na1620945307

 

Dyrektor kieruje Łukasiewicz – IMP, a w szczególności:

– kieruje działalnością Instytutu Sieci;

– reprezentuje Instytut Sieci na zewnątrz;

– odpowiada za wyniki działalności badawczej i wdrożeniowej Instytutu Sieci;

– odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Instytutu Sieci w jej strukturze.

 

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

dr Lech Kwiatkowski
tel.: 22 56 02 846; fax: 22 66 34 332
e-mail: lp.vo1620945307g.zci1620945307weisa1620945307kul.p1620945307mi@ik1620945307swokt1620945307aiwk.1620945307hcel1620945307

 

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

dr inż. Piotr Pryciński
tel.: 22 56 02 610; fax: 22 66 34 332
e-mail: lp.vo1620945307g.zci1620945307weisa1620945307kul.p1620945307mi@ik1620945307snicy1620945307rp.rt1620945307oip1620945307

 

Rada Instytutu Sieci

Organ stanowiący, inicjujący, opiniodawczy i doradczy Instytutu w zakresie jego działalności.

Rada Instytutu Łukasiewicz – IMP działa na podstawie:

– Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534 z późn. zm.),

– Statutu zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz z dnia 19 września 2019 r.,

– Regulaminu Organizacyjnego Łukasiewicz – IMP zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz z dnia 01 sierpnia 2020 r.

– Regulaminu Rady Instytutu Łukasiewicz – IMP zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Instytutu w dniu 11 grudnia 2019 r.

 

Skład Rady Instytutu Łukasiewicz – IMP X kadencji (2019–2023)

dr hab. inż. Ryszard Pregiel – przewodniczący Rady, wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

dr inż. Paweł Marchlewski – sekretarz Rady, pracownik Łukasiewicz – IMP

 

Członkowie Rady Instytutu Łukasiewicz – IMP:

dr inż. Paweł Chojnacki – prezes Regionalnego Parku Przemysłowego Świdnik

mgr inż. Jadwiga Dziedzic – przewodnicząca Rady Nadzorczej „Galwa-Kor” Sp. z o.o.

mgr Paweł Hondra – prezes zarządu FABA S.A.

dr inż. Anna Makuch – pracownik Łukasiewicz – IMP

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera – dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

dr inż. Piotr Wach – pracownik Łukasiewicz – IMP

mgr Grzegorz Wolski – dyrektor zarządzający „Wolco” Sp. z o.o.

Treść wprowadził: Jakub Bańczerowski | 2018-01-12, 12:37
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2020-10-21, 13:14
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2020-10-21, 13:14
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-10-02, 09:44
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-10-02, 09:44
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-10-01, 11:21
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-23, 14:44
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-11, 12:59
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-04-09, 15:15
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-03-25, 12:57
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-23, 12:05
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-23, 11:54
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-14, 14:35
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-07-05, 09:37
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-01-07, 14:49
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-12-07, 10:49
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-12-07, 10:23
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-12-07, 10:19
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-11-28, 14:34
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-02-01, 10:48
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-02-01, 10:47
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 15:10
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:46
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:44
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:43
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:41
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:41
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 12:37
j b
Aktualizacja dokumentu