Instytutem kieruje Dyrektor. Organem opiniodawczym i doradczym we wszystkich sprawach dotyczących działalności placówki jest Rada Instytutu Sieci.

Podstawowa działalność Instytutu (naukowa, wdrożeniowa i usługowa) jest realizowana w siedmiu zakładach badawczych i trzech laboratoriach z akredytacją PCA.

Prace badawczo-rozwojowe podzielono między pięć obszarów tematycznych, w których specjalizuje się Instytut. Za współpracę z innymi jednostkami badawczymi oraz zakładami przemysłowymi w kraju i za granicą odpowiadają tzw. jednostki funkcjonalne. W ich skład wchodzą pracownicy poszczególnych zakładów.

Prawidłową działalność komórek Instytutu zapewniają działy wsparcia, m.in.: Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży,  który zapewnia pomoc w wyborze i realizacji optymalnych ścieżek komercjalizacji produktów, technologii i innych rozwiązań opracowanych w Instytucie; Dział Przygotowania i Monitorowania Projektów zajmujący się pozyskiwaniem projektów badawczych i kierowaniem procesem ich wykonania.

Do pobrania:

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 08:28
Treść zmodyfikował: | 2020-09-16, 14:14
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2020-09-16, 14:14
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-08-03, 11:32
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-10, 14:01
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu