Instytutem kieruje Dyrektor. Organem opiniodawczym i doradczym we wszystkich sprawach dotyczących działalności placówki jest Rada Instytutu Sieci.

Podstawowa działalność Instytutu (naukowa, wdrożeniowa i usługowa) jest realizowana w czterech centrach badawczych i trzech laboratoriach z akredytacją PCA.

Prace badawczo-rozwojowe podzielono między obszary tematyczne, w których specjalizuje się Instytut. Za współpracę z innymi jednostkami badawczymi oraz zakładami przemysłowymi w kraju i za granicą odpowiadają tzw. jednostki funkcjonalne. W ich skład wchodzą pracownicy poszczególnych centrów badawczych.

 

Do pobrania:

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 08:28
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2021-07-01, 09:37
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2021-07-01, 09:37
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-07-01, 09:36
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-16, 14:14
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-08-03, 11:32
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-10, 14:01
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:43
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:28
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:27
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:24
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:59
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:59
 
Aktualizacja dokumentu
2017-02-16, 08:28
 
Aktualizacja dokumentu