Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna ma obowiązek upowszechnić bezpłatnie dane dotyczące swojej działalności. Wgląd do tych informacji jest możliwy poprzez:

– stronę internetową podmiotu (Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej),

– stronę główną BIP (www.bip.gov.pl).

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej – to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których są zaprezentowane podstawowe informacje publiczne (nazwa, dane teleadresowe i redakcyjne) wraz z odsyłaczami do zarejestrowanych stron podmiotowych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1198),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r. – Dz.U. Nr 67 poz. 619),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Redakcja BIP Łukasiewicz IMP

mgr Agnieszka Budzicz-Marchlewska
tel.: 22 663 43 13
e-mail: lp.vo1664927242g.zci1664927242weisa1664927242kul.p1664927242mi@ak1664927242swelh1664927242cram-1664927242zcizd1664927242ub.ak1664927242zsein1664927242ga1664927242

 

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej

http://imp_warszawa.bip.gov.pl

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 08:29
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2020-09-30, 09:30
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2020-09-30, 09:30
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-30, 09:28
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-23, 14:37
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-06-16, 10:40
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:44
 
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:44
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:38
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 13:14
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 13:14
 
Aktualizacja dokumentu
2017-02-16, 08:29
 
Aktualizacja dokumentu