Postępowania ogłoszone w  2022

Zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych

Zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych

Znak sprawy: SZ.26.26.2022/ZO

Warszawa, dnia 30.11.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – RODO

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę taśm maskujących

Zaproszenie do składania ofert na dostawę taśm maskujących

Znak sprawy: SZ.26.25.2022/ZO

Warszawa, dnia 30.11.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – RODO

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę tarcz tnących

Zaproszenie do składania ofert na dostawę tarcz tnących

Znak sprawy: SZ.26.24.2022/ZO

Warszawa, dnia 10.11.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – RODO 

Informacja o wyniku zaproszenia do składania ofert

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup artykułów ściernych

Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów ściernych

Znak sprawy: SZ.26.23.2022/ZO

Warszawa, dnia 20.10.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – RODO 

03.11.2022 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup papierów ściernych

Zaproszenie do składania ofert na dostawę papierów ściernych

Znak sprawy: SZ.26.22.2022/ZO

Warszawa, dnia 05.10.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – RODO 

Informacja o wyniku zaproszenia do składania ofert

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu

Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu

Znak sprawy: SZ.26.21.2022/ZO

Warszawa, dnia 03.10.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – RODO

Informacja o unieważnieniu

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu

Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu

Znak sprawy: SZ.26.20.2022/ZO

Warszawa, dnia 08.09.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – RODO

Informacja o unieważnieniu

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzenia ręcznego do elektrostatycznego nanoszenia farb proszkowych

Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzenia ręcznego do elektrostatycznego nanoszenia farb proszkowych

Znak sprawy: SZ.26.19.2022/ZO

Warszawa, dnia 31.08.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – RODO

Formularz oferty (plik edytowalny)

Informacja o wyniku zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę konwertera i przetwornicy

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę konwertera i przetwornicy

Znak sprawy: SZ.26.18.2022/ZO

Warszawa, dnia 12.08.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – RODO

Informacja o wyniku zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę artykułów elektronicznych

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę artykułów elektronicznych

Znak sprawy: SZ.26.17.2022/ZO

Warszawa, dnia 08.08.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 – RODO

Informacja o wyniku zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę maty lutowniczej, tulejki i triaki

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę maty lutowniczej, tulejki i triaki

Znak sprawy: SZ.26.16.2022/ZO

Warszawa, dnia 08.08.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 – RODO

12 08 2022 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę lutownicy
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę narzędzi ręcznych i przewody

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę narzędzi ręcznych i przewody

Znak sprawy: SZ.26.14.2022/ZO

Warszawa, dnia 08.08.2022 r.

Zaproszenie do składania oferty

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 – RODO

12 08 2022 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zaproszenie do składania ofert na dostawę elementów elektrycznych i elektronicznych

Zaproszenie do składania ofert na dostawę elementów elektrycznych i elektronicznych

Znak sprawy: SZ.26.13.2022/ZO

Warszawa, dnia 29.07.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 – RODO

09 08 2022 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zaproszenie do składania ofert na dostawę elektrolitów, tarcz oraz odczynników chemicznych

Zaproszenie do składania ofert na dostawę elektrolitów, tarcz oraz odczynników chemicznych

Znak spawy: SZ.26.12.2022/ZO

Warszawa, dnia 26.07.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 – RODO

03.08.2022 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zaproszenie do składania ofert na dostawę rękawiczek nitrylowych oraz elektrod ELEKTROMAX EPX-4

Zaproszenie do składania ofert na dostawę rękawiczek nitrylowych oraz elektrod ELEKTROMAX EPX-4

Znak sprawy: SZ.26.11.2022/ZO

Warszawa dnia: 25.07.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 – RODO

RODO (plik edytowalny)

01 08 2022 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Opracowanie oceny i analizy w zakresie Due diligence dwóch Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Opracowanie oceny i analizy w zakresie Due diligence dwóch Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Warszawa, dnia 13.07.2022 r.

 Opracowanie oceny i analizy w zakresie Due diligence dwóch Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Zaproszenie do składnia ofert na Wykonanie ekspertyzy PPoż , inwentaryzacji budynków nr 2 i 5 oraz uzgodnienie ekspertyzy w KW PSP
Zaproszenie do składnia ofert na świadczenie usług grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Zamawiającego, członków ich rodzin oraz partnerów
Zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych

Zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych

Znak sprawy; SZ.26.8.2022/ZO

Warszawa, dnia 24.06.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 – RODO

01.07.2022 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wymiennych końcówek sonotrody homogenizatora ultradźwiękowego

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wymiennych końcówek sonotrody homogenizatora ultradźwiękowego

SZ.26.7.2022/ZO

Warszawa, dnia 18.05.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 – RODO

Informacja o wyniku

Materiały podłoży stalowych przeznaczonych do obróbek cieplno-chemicznych

Materiały podłoży stalowych przeznaczonych do obróbek cieplno-chemicznych

Znak sprawy: SZ.26.5.2022/ZO

Zaproszenie do składania ofert SZ.26.5.2022/ZO

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób

Informacja o wyniku

Warszawa, dnia 06.05.2022 r.

Kompleksowa usługa w zakresie przeglądów budowlanych budynków należących do Centrum Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie ul. Duchnicka 3 (dalej Ł-IMP) oraz wsparcie techniczne w zakresie budowlanym.

Kompleksowa usługa w zakresie przeglądów budowlanych budynków należących do Centrum Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie ul. Duchnicka 3 (dalej Ł-IMP) oraz wsparcie techniczne w zakresie budowlanym.

Znak sprawy: SZ.26.4.2022/ZO

Zaproszenie do składania ofert SZ.26.4.2022-ZO

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób

Informacja o wyniku

Warszawa, dnia 30.03.2022 r.

Zaproszenie do składnia ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy, obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

Zaproszenie do składnia ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy, obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

Znak sprawy: SZ.26.3.2022/ZO

Warszawa, dnia 17.03.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – OPZ

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyniku

Zaproszenie do składania ofert na dostawę akcesoriów do automatycznego twardościomierza DuraScan 70

Zaproszenie do składania ofert na dostawę akcesoriów do automatycznego twardościomierza DuraScan 70

Znak sprawy: SZ.26.2.2022/ZO

Warszawa, dnia 12.01.2022r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 – RODO

20.01.2022 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zaproszenie do składania ofert na dostawę pirometru wraz z oprogramowaniem

Zaproszenie do składania ofert na dostawę pirometru wraz z oprogramowaniem

Znak sprawy: SZ.26.1.2022/ZO

Warszawa, dnia 03.01.2022r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 – RODO

12.01.2022 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Postępowania ogłoszone w  2021

Zaproszenie do składania ofert na dostawę elektrokorundu szlachetnego nr 80, 30 oraz 14

Zaproszenie do składania ofert na dostawę elektrokorundu szlachetnego nr 80, 30 oraz 14

Znak sprawy: SZ.26.14.2021/ZO

Warszawa, dnia 16.09.2021r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 – RODO

27.09.2021 – Informacja o wyniku zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na naprawę i kalibrację dwóch urządzeń pomiarowych

Zaproszenie do składania ofert na naprawę i kalibrację dwóch urządzeń pomiarowych

Znak sprawy: SZ.26.13.2021/ZO

Warszawa, dnia 15.09.2021r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Formularz ofert (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 – RODO

24.09.2021- Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badania sprawozdania finansowego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej za 2021 i 2022 rok

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badania sprawozdania finansowego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej za 2021 i 2022 rok

Warszawa, dnia 09.09.2021r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zaproszenie do składania ofert na remont dachu budynku garażowego przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompleksowej modernizacji pokrycia dachowego wraz z kompleksową naprawą stropów w budynku laboratorium nr 6 przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompleksowej modernizacji pokrycia dachowego wraz z kompleksową naprawą stropów w budynku laboratorium nr 6 przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie

Znak sprawy: SZ.26.11.2021/ZO

Warszawa, dnia 20.08.2021r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – wzór umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załacznik nr 3 – przedmiar

Załącznik nr 4 – RODO

01.09.2021 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zaproszenie do składania ofert na usługę kalibracji i wzorcowania twardościomierza Rockwell-Brinell oraz dostawa wgłębników diamentowych wraz ze świadectwem wzorcowania

Zaproszenie do składania ofert na usługę kalibracji i wzorcowania twardościomierza Rockwell-Brinell oraz dostawa wgłębników diamentowych wraz ze świadectwem wzorcowania

Znak sprawy: SZ.26.10.2021/ZO

Warszawa, dnia 12.08.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 – RODO

23.08.2021 – Informacja o wyniku zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na remont dachu budynku garażowego przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie

Zaproszenie do składania ofert na remont dachu budynku garażowego przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie

Znak sprawy: SZ.26.9.2021/ZO

Warszawa, dnia 11.08.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załacznik nr 1 – Wzór umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 – Przedmiar

Załącznik nr 4 – RODO

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompleksowej modernizacji pokrycia dachowego wraz z kompleksową naprawą stropów w budynku laboratorium nr 6 przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompleksowej modernizacji pokrycia dachowego wraz z kompleksową naprawą stropów w budynku laboratorium nr 6 przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie

Znak sprawy: SZ.26.8.2021/ZO

Warszawa, dnia 11.08.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 3 – Przedmiar

Załącznik nr 4 – RODO

20.08.2021 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modernizacji sieci energoelektrycznej poprzez wymianę kabli SN w rurach osłonowych pomiędzy stacją rozdzielczą a stacją transformatorową oraz wykonanie instalacji uziemiającej na budynku stacji transformatorowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modernizacji sieci energoelektrycznej poprzez wymianę kabli SN w rurach osłonowych pomiędzy stacją rozdzielczą a stacją transformatorową oraz wykonanie instalacji uziemiającej na budynku stacji transformatorowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie

Znak sprawy: SZ.26.7.2021/ZO

Warszawa, dnia 05.08.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – wzór umowy

załącznik nr 2 – protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 4 – RODO

17.08.2021 – Informacja o wyniku zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na dostawę tarcz szlifierskich magnetycznych
Zaproszenie do składania ofert na dostawę części i podzespołów do urządzenia kontrolno-pomiarowego

Zaproszenie do składania ofert na dostawę

części i podzespołów do urządzenia

kontrolno-pomiarowego

Znak sprawy: SZ.26.5.2021/ZO

Warszawa, dnia 26.07.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 – RODO

05.08.2021 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń do pracowni Grupy Badawczej Konstrukcji Urządzeń Procesowych i Kontrolnych

Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń

do pracowni Grupy Badawczej Konstrukcji

Urządzeń Procesowych i Kontrolnych

Znak sprawy: SZ.26.4.2021/ZO

Warszawa, dnia 21.07.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 – RODO

30.07.2021 – Informacja o wyniku zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na dostawę części i podzespołów do stanowiska zrobotyzowanego

Zaproszenie do składania ofert na dostawę części

i podzespołów do stanowiska zrobotyzowanego

Znak sprawy: SZ.26.3.2021/ZO

Warszawa, dnia 06.07.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

RODO (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 – RODO

Formularz oferty (plik edytowalny)

09.07.2021 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostarczenie komory korozyjnej

Zapytanie ofertowe na dostarczenie komory korozyjnej

Znak sprawy: DZ.26.2.2021/ZO

Warszawa, dn. 06.04.2021r.

Zapytanie ofertowe

16.04.2021 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na wykonanie prototypu urządzenia do badań nieniszczących metodą prądów wirowych wykorzystującego pomiar amplitudy i kąta przesunięcia fazowego oraz stanowiska do kalibracji głowic pomiarowych do wirotestu M2

Zapytanie ofertowe na wykonanie prototypu

urządzenia do badań nieniszczących metodą

prądów wirowych wykorzystującego pomiar

amplitudy i kąta przesunięcia fazowego oraz

stanowiska do kalibracji głowic pomiarowych

do wirotestu M2

Znak sprawy: DZ.26.1.2021/ZO

Warszawa, 25.03.2021 r.

Zapytanie ofertowe

01.03.2021 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Postępowania ogłoszone w  2020

Zapytanie ofertowe na modyfikację urządzenia typu Wirotest M2

Zapytanie ofertowe na modyfikację urządzenia typu Wirotest M2

Znak sprawy: DZ.26.9.2020/ZO

Warszawa, dnia 03.12.2020

Zapytanie ofertowe

10.12.2020 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na moduł liniowy (slider) do ramienia robota

Zapytanie ofertowe na moduł liniowy (slider) do ramienia robota

Znak sprawy: DZ.26.8.2020/ZO

Warszawa, dnia 03.12.2020

Zapytanie ofertowe

10.12.2020 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę ramienia robota

Zapytanie ofertowe na dostawę ramienia robota

Znak sprawy: DZ.26.6.2020/ZO

Warszawa, 10.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe

17.09.2020 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów powłokowych malarskich

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów powłokowych malarskich

Znak sprawy: DZ.26.5.2020/ZO

Warszawa, dnia 13.08.2020 r.

Zapytanie ofertowe

21.08.2020 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na usługę oczyszczania i malowania powierzchni stalowych

Zapytanie ofertowe na usługę oczyszczania i malowania

powierzchni stalowych

Znak sprawy: DZ.26.4.2020/ZO

Warszawa, dnia 04.08.2020 r.

Zapytanie ofertowe

11.08.2020 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę elektrokorundu szlachetnego białego nr 16

Zapytanie ofertowe na dostawę elektrokorundu

szlachetnego białego nr 16

Znak sprawy: NZ.26.3.2020/ZO

Warszawa, dnia 01.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

09.06.2020 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy, obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych

z zakresu medycyny pracy,obejmujących profilaktyczne

badania lekarskie(wstępne, okresowe, kontrolne)

pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu

Mechaniki Precyzyjnej

Znak sprawy: NZ.26.2.2020/ZO

Warszawa, dnia 11.03.2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do Umowy – Formularz oferty

Formularz oferty (plik edytowalny)

Załącznik nr 2 do formularza oferty – Wykaz placówek wykonujących badania lekarskie

Wykaz placówek wykonujących badania lekarskie (plik edytowalny)

Wzór Umowy

19.03.2020 – Pytania i odpowiedzi

20.03.2020 – Pytania i odpowiedzi

23.03.2020 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na wykonanie elementów aparatury badawczej według projektu

Zapytanie ofertowe na wykonanie elementów aparatury

badawczej według projektu

Znak sprawy: NZ.26.1.2020

Warszawa, dnia 05.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Rysunki projektowe

12.03.2020 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Postępowania ogłoszone w  2019

Zapytanie ofertowe na dostarczenie artykułów biurowych

Zapytanie ofertowe na dostarczenie artykułów biurowych

Znak sprawy: TP.26.19.2019/ZO

Warszawa, dnia 04.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe

14.10.2019 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów powłokowych malarskich

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów powłokowych malarskich

Znak sprawy: TP.26.18.2019/ZO

Warszawa, dnia 04.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe

11.10.2019 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na pomalowanie wyznaczonych powierzchni obiektów infrastruktury i urządzeń w hali produkcyjnej O/ZWR KGHM Polska Miedź S.A.

Zapytanie ofertowe na pomalowanie wyznaczonych

powierzchni obiektów infrastruktury i urządzeń

w hali produkcyjnej O/ZWR KGHM Polska Miedź S.A.

Znak sprawy: TP.26.16.2019/ZO

Warszawa, dnia 04.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe

17.10.2019 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

Znak sprawy: TP.26.13.1.2019

Warszawa, dnia 30.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe

15.10.2019 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę blachy gatunku 18G2A

Zapytanie ofertowe na dostawę blachy gatunku 18G2A

Znak sprawy: TP.26.15.2019/ZO

Warszawa, dnia 27.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe

03.10.2019 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę elementów zużywalnych zestawu Bresle'a

Zapytanie ofertowe na dostawę elementów zużywalnych zestawu Bresle’a

Znak sprawy: TP.26.14.2019/ZO

Warszawa, dnia 20.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe

26.09.2019 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

Znak sprawy: TP.26.13.2019/ZO

Warszawa, dnia 18.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe

30.09.2019 – Informacja dotycząca zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na wykonanie oczyszczania skorodowanych próbek stalowych ścierniwem na bazie granulowanego kwaśnego węglanu sodowego

Zapytanie ofertowe na wykonanie oczyszczania

skorodowanych próbek stalowych ścierniwem

na bazie granulowanego kwaśnego węglanu sodowego

Tp.26.12.2019/Z0

Warszawa, dnia 26.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe

08.07.2019 r. -Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na wykonanie próbek kalibracyjnych dla urządzenia ISO 15527

Zapytanie ofertowe na wykonanie próbek kalibracyjnych

dla urządzenia ISO 15527

Znak sprawy: TP.16.11.2019/ZO

Warszawa, dnia 22.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe

27.05.2019 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badania bilansu Instytutu za I kwartał 2019 roku

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badania

bilansu Instytutu za I kwartał 2019 roku

Znak sprawy: DE.09.1.2019

Warszawa, dnia 08.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę automatycznej, programowalnej elektropolerki z funkcją automatycznego skanowania oraz trawienia próbek

Zapytanie ofertowe na dostawę automatycznej,

programowalnej elektropolerki z funkcją

automatycznego skanowania oraz trawienia próbek

Znak sprawy: TP.26.7.2019/ZO

Warszawa, dnia 29.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe

08.04.2019 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na pomalowanie płytek testowych do badań laboratoryjnych

Zapytanie ofertowe na pomalowanie płytek testowych

do badań laboratoryjnych

Znak sprawy: TP.26.4.2019/ZO

Warszawa, dnia 25.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe

05.03.2019 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do pomiarów chropowatości powierzchni

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia

do pomiarów chropowatości powierzchni

Znak sprawy: TP.26.3.2019/ZO

Warszawa, dnia 13.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe

22.02.2019 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę powłokowych systemów ochronnych

Zapytanie ofertowe na dostawę powłokowych

systemów ochronnych

Znak sprawy: TP.26.2.2019/ZO

Warszawa, dnia 07.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe

15.02.2019 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę wymiennych końcówek sonotrody homogenizatora ultradźwiękowego

Zapytanie ofertowe na dostawę wymiennych końcówek

sonotrody homogenizatora ultradźwiękowego

Znak sprawy: TP.26.1.2019/ZO

Warszawa, dnia 30.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe

07.02.2019 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Postępowania ogłoszone w 2018

Zapytanie ofertowe na dostarczenie kompozytu firmy Belse Sp. z o.o. o specjalnych właściwościach do pomalowania płytek testowych

Zapytanie ofertowe na dostarczenie kompozytu firmy

Belse Sp. z o.o. o specjalnych właściwościach

do pomalowania płytek testowych

Znak sprawy: TP.26.20.2018/ZO

Warszawa, dnia 21.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe

03.01.2019 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do badań elektrochemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do

badań elektrochemicznych

Znak sprawy: TP.26.19.2018/ZO

Warszawa, dnia 17.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe

03.01.2019 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę nasyconej elektrody odniesienia siarczanowo-rtęciowej G0093

Zapytanie ofertowe na dostawę nasyconej elektrody

odniesienia siarczanowo-rtęciowej G0093

Znak sprawy: TP.26.18.2018/ZO

Warszawa, dnia 20.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe

28.11.2018 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznego czujnika konduktometycznego EC-60

Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznego czujnika

konduktometycznego EC-60

Znak sprawy: TP.26.17.2018/ZO

Warszawa, dnia 20.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe

28.11.2018 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznego naczynia elektrochemicznego do badania powłok malarskich wraz z kompatybilnym osprzętem

Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznego

naczynia elektrochemicznego do badania powłok malarskich

wraz z kompatybilnym osprzętem

Znak sprawy: TP.26.16.2018/ZO

Warszawa, dnia 20.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe

28.11.2018 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę nasyconej elektrody kalomelowej K0077

Zapytanie ofertowe na dostawę nasyconej

elektrody kalomelowej K0077

Znak sprawy TP.26.15.2018

Warszawa, dnia 20.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe

28.11.2018 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę nasyconej elektrody odniesienia tlenku rtęci z rtęcią Hg/HgO 219811

Zapytanie ofertowe na dostawę nasyconej elektrody

odniesienia tlenku rtęci z rtęcią Hg/HgO 219811

Znak sprawy: TP.26.14.2018

Warszawa, dnia 20.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe

28.11.2018 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostarczenie artykułów biurowych

Zapytanie ofertowe na dostarczenie artykułów biurowych

Znak sprawy: TP.26.13.2018/ZO

Warszawa, dnia 25.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

05.11.2018 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostarczenie zestawu kompozytów o specjalnych właściwościach do pomalowania płytek testowych oraz szkolenia z zakresu aplikacji niniejszych kompozytów

Zapytanie ofertowe na dostarczenie zestawu kompozytów

o specjalnych właściwościach do pomalowania płytek

testowych oraz szkolenia z zakresu aplikacji

niniejszych kompozytów

Znak sprawy: TP.26.12.2018/ZO

Warszawa, dnia 24.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe

31.07.2018 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na pomalowanie płytek testowych do badań laboratoryjnych

Zapytanie ofertowe na pomalowanie płytek testowych

do badań laboratoryjnych

Znak sprawy: TP.26.11.2018/ZO

Warszawa, dnia 06.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe

16.07.2018 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę powłokowych systemów ochronnych

Zapytanie ofertowe na dostawę powłokowych

systemów ochronnych

Znak sprawy; TP.26.10.2018/ZO

Warszawa, dnia 06.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe

16.07.2018 – Zaproszenie do ponownego składania ofert

20.07.2018 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę elementów instalacji elektrycznej

Zapytanie ofertowe na dostawę elementów instalacji elektrycznej

Znak sprawy: TP.26.9.2018/ZO

Warszawa, dnia 22.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe

27.06.2018 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do natryskiwania cieplnego oraz elektrokorundu do obróbki strumieniowo-ściernej.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do

natryskiwania cieplnego oraz elektrokorundu do

obróbki strumieniowo-ściernej.

Znak sprawy: TP.26.8.2018/ZO

Warszawa, dnia 29.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe

13.06.2018 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznego zestawu elektrochemicznego do badania powłok malarskich

Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznego zestawu

elektrochemicznego do badania powłok malarskich

Znak sprawy: TP.26.7.2018/ZO

Warszawa, dnia 04.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe

16.04.2018 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy, obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
Zapytanie ofertowe na naprawę komory do badań korozyjnych wg PN-EN ISO 9227

Zapytanie ofertowe na naprawę komory do badań

korozyjnych wg PN-EN ISO 9227

Znak sprawy: TP.26.ZO.5.2018

Warszawa, dnia 19.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe

05.04.2018 – Zaproszenie do ponownego składania ofert

13.04.2018 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych

Znak sprawy: TP.26.ZO.4.2018

Warszawa, dnia 19.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe

27.03.2018 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na wykonanie elementów wyposażenia do budowy aparatury badawczej według projektu.

Zapytanie ofertowe na wykonanie elementów wyposażenia

do budowy aparatury badawczej według projektu.

Znak sprawy: TP.26.ZO.3.2018

Warszawa, dnia 16.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe

28.02.2018 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę rotametrów stołowych i płuczek do gazów.

Zapytanie ofertowe na dostawę rotametrów stołowych

i płuczek do gazów.

Znak sprawy: TP.26.ZO.2.2018

Warszawa, dnia 10 stycznia 2018 r.

Zapytanie ofertowe

19.01.2018 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na pomalowanie płytek testowych do badań laboratoryjnych.

Zapytanie ofertowe na pomalowanie płytek testowych do

badań laboratoryjnych.

Znak sprawy: TP.26.ZO.1.2018

Warszawa, dnia 09 stycznia 2018 r.

Zapytanie ofertowe

19.01.2018 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

na dostawę powłokowych systemów ochronnych

Postępowania ogłoszone w 2017

Zapytanie ofertowe na dostawę komputera przenośnego z oprogramowaniem do obsługi elektrolizera w próbach ASTM G32 oraz ISO 15527.

Zapytanie ofertowe na dostawę komputera przenośnego

z oprogramowaniem do obsługi elektrolizera

w próbach ASTM G32 oraz ISO 15527.

TP.26.ZO.13.2017

Warszawa, dnia 20.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe

28.11.2017 – Informacja o wyniku zapytania

Zapytanie ofertowe na dostawę wymiennych końcówek sonotrody homogenizatora ultradźwiękowego.

Zapytanie ofertowe na dostawę wymiennych końcówek

sonotrody homogenizatora ultradźwiękowego

Znak sprawy: TP.26.ZO.12.2017

Warszawa, dnia 8.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe

15.11.2017 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę nasyconej elektrody kalomowej K0077.

Zapytanie ofertowe na dostawę nasyconej elektrody

kalomowej K0077.

Znak sprawy: TP.26.ZO.11.2017

Warszawa, dnia 07.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe

14.11.2017 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznego naczynia elektrochemicznego do badania powłok malarskich wraz z kompatybilnym osprzętem.

Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznego naczynia

elektrochemicznego do badania powłok malarskich

wraz z kompatybilnym osprzętem.

Znak sprawy: TP.26.ZO.10.2017

Warszawa, dnia 07.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe.

14.11.2017 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Zapytanie ofertowe na dostawę szkła i drobnego

sprzętu laboratoryjnego

Znak sprawy: TP.26.ZO.9.2017

Warszawa, dnia 5 października 2017 r.

Zapytanie ofertowe

17.10.2017 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego.

17.10.2017 – Zbiorcze zestawienie ofert z punktacją końcową  

Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznego szkła laboratoryjnego.

Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznego

szkła laboratoryjnego.

Znak sprawyTP.26.ZO.8.2017

Warszawa, dnia 05.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe

13.10.2017 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę pręta Ni 200.

Zapytanie ofertowe na dostawę pręta Ni 200.

Znak sprawy: TP.26.ZO.7.2017

Warszawa, dnia 26.09.2017r.

Zapytanie ofertowe.

2.10.2017 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do rejestracji temperatury i wilgotności.

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do rejestracji

temperatury i wilgotności.

Znak sprawy: TP.26.ZO.6.2017

Warszawa, dnia 13.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe

22.09.2017 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę powłokowych systemów ochronnych.

Zapytanie ofertowe na dostawę powłokowych

systemów ochronnych.

Znak sprawy: TP.26.ZO.5.2017

Warszawa, dnia 13.09.2017r.

Zapytanie ofertowe

20.09.2017 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Wymianę odpornej na ścieranie wykładziny poliuretanowej w pojemniku urządzenia wibracyjnego typu UW 100 oraz dostarczenie i montaż specjalnego uchwytu w urządzeniu UW100 do próbek z blach stalowych.

Zapytanie ofertowe na wymianę odpornej na ścieranie

wykładziny poliuretanowej w pojemniku urządzenia

wibracyjnego typu UW 100 oraz dostarczenie i montaż

specjalnego uchwytu w urządzeniu UW100

do próbek z blach stalowych.

Znak sprawy: TP.26.ZO.4.2017

Warszawa, dnia 29.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Lista części uchwytu do próbek

13.09.2017 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę loggerów krozyjnych.

Zapytanie ofertowe na dostawę loggerów krozyjnych.

Znak sprawy: TP.26.ZO.3.2017

Warszawa, dnia 18.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe

25.08.2017 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę homegonizatora ultradźwiękowego.

Zapytanie ofertowe na dostawę homegonizatora ultradźwiękowego.

Znak sprawy: TP.26.ZO.2.2017

Warszawa, dnia 12.06.2017 r.

Zapytanie ofertowe

21.06.2017 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na wykonanie eksperckich badań metaloznawczych do projektu TANGO.

Zapytanie ofertowe na wykonanie eksperckich badań

metaloznawczych do projektu TANGO.

Znak sprawy: TP.26.ZO.1.2017

Warszawa, dnia 27.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

14.02.2017 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Postępowania ogłoszone w  2016

Zapytanie ofertowe na wykonanie próbek badawczych do projektu TANGO.

Zapytanie ofertowe na wykonanie próbek

badawczych do projektu TANGO.

Warszawa dnia 22 listopada 2016 r.

Zapytanie ofertowe

2.12.2016 – Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badania bilansu Instytutu za rok 2016.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi

badania bilansu Instytutu za rok 2016.

Warszawa, dnia 1 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe

Treść wprowadził: Jakub Bańczerowski | 2017-10-16, 15:39
Treść zmodyfikował: Tomasz Górka | 2022-11-30, 14:16
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2022-11-30, 14:16
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-11-30, 14:16
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-11-30, 14:00
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-11-30, 13:56
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-11-25, 10:29
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-11-25, 10:27
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-11-25, 10:00
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-11-17, 13:54
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-11-17, 13:52
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-11-17, 13:49
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-11-10, 11:20
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-11-10, 11:20
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-11-07, 12:26
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-11-04, 14:49
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-11-04, 14:43
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-11-03, 13:28
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-10-25, 10:43
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-10-20, 11:35
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-10-20, 11:34
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-10-20, 11:16
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-10-13, 12:01
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-10-12, 12:15
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-10-07, 06:24
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-10-06, 11:09
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-10-06, 10:51
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-10-05, 13:43
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-10-03, 12:24
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-10-03, 09:49
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-09-08, 10:14
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-09-08, 09:59
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-09-07, 11:26
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-31, 12:41
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-19, 11:57
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-19, 11:54
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-16, 12:44
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-16, 12:41
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-16, 12:36
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-16, 12:33
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-16, 12:31
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-12, 13:27
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-12, 13:23
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-12, 11:18
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-09, 11:56
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-09, 11:39
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-08, 14:55
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-08, 14:02
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-03, 11:51
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-01, 12:55
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-08-01, 12:03
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-29, 15:25
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-28, 13:43
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-27, 06:55
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-25, 14:01
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-25, 13:52
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-21, 10:52
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-20, 09:12
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-20, 09:06
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-20, 08:52
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-20, 08:45
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-18, 09:05
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-18, 05:50
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-14, 06:32
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-12, 09:30
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-12, 09:27
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-11, 10:39
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-11, 10:37
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-11, 10:32
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-11, 10:31
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-11, 10:29
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-07-01, 13:58
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-06-24, 11:42
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-05-25, 13:43
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-05-25, 13:40
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-05-23, 08:45
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-05-18, 14:33
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-05-16, 10:19
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-05-13, 11:18
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-05-10, 09:27
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-05-06, 13:03
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-05-06, 13:01
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-04-07, 10:16
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-03-30, 07:34
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-03-30, 07:29
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-03-22, 13:35
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-03-22, 13:29
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-03-17, 12:22
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-01-20, 14:50
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-01-13, 13:19
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-01-12, 10:41
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-01-03, 15:12
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2022-01-03, 15:01
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-11-15, 12:13
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-10-04, 14:09
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-09-27, 13:43
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-09-24, 13:44
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-09-16, 14:53
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-09-16, 13:21
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-09-15, 14:26
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-09-14, 10:01
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-09-06, 13:05
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-09-01, 12:53
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-08-23, 13:41
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-08-20, 15:03
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-08-20, 14:39
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-08-17, 13:34
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-08-12, 14:20
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-08-11, 14:30
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-08-05, 15:05
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-08-05, 10:01
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-07-30, 12:21
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-07-28, 14:28
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-07-27, 12:43
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-07-26, 20:37
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-07-21, 17:47
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-07-09, 12:44
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-07-06, 14:39
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-06-02, 08:22
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-04-16, 14:56
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-04-06, 14:54
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-04-01, 14:31
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-04-01, 14:25
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-04-01, 14:23
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-04-01, 09:16
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-04-01, 09:15
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-04-01, 09:13
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2021-03-25, 07:31
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-12-10, 12:19
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-12-10, 11:55
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-12-03, 10:52
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-12-03, 10:28
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-09-17, 12:50
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-09-10, 15:00
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-08-21, 11:26
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-08-13, 14:34
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-08-11, 11:51
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-08-04, 14:58
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-06-09, 11:48
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-06-01, 10:46
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-23, 14:10
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-20, 15:58
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-19, 15:34
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-12, 13:32
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-11, 12:45
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-11, 12:37
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-11, 12:35
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-05, 14:13
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-05, 13:24
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2020-03-05, 12:35
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-12-06, 10:37
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-12-06, 10:22
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-10-17, 10:14
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-10-15, 12:46
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-10-14, 12:33
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-10-11, 16:05
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-10-09, 13:55
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-10-09, 13:02
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-10-04, 14:10
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-10-04, 10:29
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-09-30, 13:36
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-09-27, 10:06
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-09-20, 14:27
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-09-18, 11:02
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-07-08, 11:22
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-06-26, 15:37
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-05-27, 12:24
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-05-22, 09:38
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-05-08, 13:22
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-04-08, 10:46
Karolina Szymańska
Aktualizacja dokumentu
2019-04-08, 10:46
Karolina Szymańska
Aktualizacja dokumentu
2019-03-29, 10:02
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-03-21, 11:04
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-03-15, 17:16
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-03-05, 13:17
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-02-25, 12:53
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-02-22, 13:45
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-02-18, 10:08
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-02-13, 13:44
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-02-07, 13:28
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-02-07, 13:27
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-02-07, 12:32
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-01-30, 12:47
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2019-01-03, 10:22
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-12-21, 12:12
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-12-17, 14:35
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-11-28, 13:52
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-11-20, 14:57
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-11-05, 12:32
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-10-25, 12:47
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-31, 09:28
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-24, 14:40
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-24, 14:25
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-20, 14:12
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-16, 14:05
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-16, 13:11
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-06, 14:36
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-07-06, 11:36
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-06-27, 15:01
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-06-22, 14:42
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-06-13, 09:32
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-05-29, 14:23
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-05-29, 13:19
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-04-16, 12:25
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-04-13, 12:22
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-04-12, 10:17
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-04-05, 13:53
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-04-05, 12:29
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-04-04, 13:41
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-04-04, 13:40
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-03-29, 14:25
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-03-27, 14:58
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-03-19, 14:52
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-03-19, 13:23
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-02-28, 07:04
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-02-19, 09:48
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-02-16, 12:10
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-01-19, 12:03
 
Aktualizacja dokumentu
2018-01-19, 11:58
 
Aktualizacja dokumentu
2018-01-19, 09:08
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-01-18, 14:12
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-01-18, 14:11
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-01-18, 14:09
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-01-18, 14:07
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-01-18, 14:03
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:17
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:17
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:15
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:15
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-09, 12:26
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-12-22, 11:01
 
Aktualizacja dokumentu
2017-11-29, 08:45
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-21, 11:16
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-20, 14:35
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-15, 14:30
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-14, 12:41
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-08, 14:44
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-08, 10:40
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-08, 08:05
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-07, 13:08
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-11-06, 07:53
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-26, 13:57
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-26, 09:18
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-25, 08:45
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-25, 08:02
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-24, 14:43
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-24, 10:30
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 08:22
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 07:59
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 07:57
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 07:52
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 07:35
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 06:33
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 06:29
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 06:28
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 06:28
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 06:27
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 06:24
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 06:19
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 06:13
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 06:12
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-20, 06:05
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-19, 15:38
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-19, 15:33
Tomasz Górka
Aktualizacja dokumentu
2017-10-16, 15:39
j b
Aktualizacja dokumentu