Organami Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej są: dyrektor i rada instytutu Sieci.

 

Dyrektor Łukasiewicz – IMP

dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP
tel.: 22 663 43 35
fax: 22 663 43 17
e-mail: lp.ud1579351024e.pmi1579351024@luba1579351024b.zsa1579351024mot1579351024

 

Dyrektor kieruje Łukasiewicz – IMP, a w szczególności:

– kieruje działalnością instytutu Sieci;

– reprezentuje instytut Sieci na zewnątrz;

– odpowiada za wyniki działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;

– odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie instytutu Sieci w jej strukturze.

 

Rada instytutu Sieci

Organ stanowiący, inicjujący, opiniodawczy i doradczy Instytutu w zakresie jego działalności.

Rada instytutu Łukasiewicz – IMP działa na podstawie:

– Ustawy z dnia 21 marca 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534),

– Statutu zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz z dnia 19 września 2019 r.,

– Regulaminu Organizacyjnego Łukasiewicz – IMP zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz z dnia 28 listopada 2019 r.

Skład rady instytutu Łukasiewicz – IMP X kadencji (2019–2023)

dr hab. inż. Ryszard Pregiel – przewodniczący Rady

dr Lech Kwiatkowski, prof. IMP – wiceprzewodniczący Rady (pracownik Łukasiewicz – IMP)

dr inż. Paweł Marchlewski – sekretarz Rady (pracownik Łukasiewicz – IMP)

 

Członkowie rady instytutu Łukasiewicz – IMP:

dr inż. Paweł Chojnacki

mgr inż. Jadwiga Dziedzic

mgr Paweł Hondra

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera

dr inż. Piotr Wach (pracownik Łukasiewicz – IMP)

mgr Grzegorz Wolski

Treść wprowadził: Jakub Bańczerowski | 2018-01-12, 12:37
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2020-01-14, 14:35
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2020-01-14, 14:36
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-14, 14:35
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-07-05, 09:37
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-01-07, 14:49
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-12-07, 10:49
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-12-07, 10:23
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-12-07, 10:19
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-11-28, 14:34
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-02-01, 10:48
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-02-01, 10:47
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 15:10
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:46
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:44
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:43
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:41
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:41
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 12:37
j b
Aktualizacja dokumentu