Organami Instytutu Mechaniki Precyzyjnej są: Dyrektor, Rada Naukowa.

 

Z dniem 1 lipca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą
w Warszawie dr. hab. inż. Tomasza Babul.

 

Dyrektor IMP

dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP
tel.: 22 663 43 35
fax: 22 663 43 17
e-mail: lp.ud1575640088e.pmi1575640088@luba1575640088b.zsa1575640088mot1575640088

Dyrektor kieruje IMP, a w szczególności:

 • ustala plany działalności Instytutu,
 • realizuje politykę kadrową,
 • zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych,
 • odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu,
 • reprezentuje IMP,
 • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem należących do zakresu działania Rady Naukowej.

 

Rada Naukowa

Organ stanowiący, inicjujący, opiniodawczy i doradczy Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada Naukowa IMP działa na podstawie:

 • Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.),
 • Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r.
  Nr 65, poz. 595 z późn. zm.),
 • przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • Statutu Instytutu,
 • Regulaminu Rady Naukowej.

 

Skład Rady Naukowej IMP – IX kadencja (2017–2021)

dr hab. inż. Ryszard Pregiel – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Maria Trzaska – wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski – przewodniczący Komisji ds. Polityki Naukowej
dr Lech Kwiatkowski, prof. IMP – przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej
dr inż. Piotr Wach – przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych

 • Członkowie:
  dr inż. Paweł Chojnacki
  dr inż. Lechosław Ciupik
  prof. dr hab. inż. Janusz Flis
  dr hab. inż. Tadeusz Frączek, prof. PCz
  mgr inż. Tadeusz Gajewski
  prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
  mgr inż. Anna Mazurek
  prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
  prof. dr hab. inż. Jan Senatorski
  Marcin Sęk
  dr hab. inż. Jerzy Szawłowski, prof. IMP
  dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz
  Krzysztof Zaręba
 • Osoby wchodzące w skład Rady Naukowej IX kadencji:
  dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP – Dyrektor IMP
  prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski – Zastępca Dyrektora IMP ds. Naukowych
 • Osoby zapraszane na posiedzenia Rady Naukowej:
  mgr inż. Joanna Antolak – Główny Księgowy IMP
  mgr Beata Dąbrowska – sekretarz RN
  mgr Czesława Frejowska – Radca Prawny
  Wojciech Korzeniewski – Przewodniczący Komisji Zakładowej „Solidarność”
  prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak
  Kierownicy Zakładów Naukowych/Działów/Sekcji: mgr inż. Jerzy Chytła, mgr inż. Anna Gajewska-Midziałek, mgr inż. Stanisław Gorzkowski, mgr inż. Sylwester Jończyk, dr inż. Paweł Marchlewski, mgr inż. Mirosław Sawicki, mgr inż. Marek Ziętala

 

Komisje Rady Naukowej IMP IX Kadencji

 • Skład Komisji ds. Polityki Naukowej
  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski
  Członkowie:
  dr inż. Paweł Chojnacki (PZL Świdnik S.A.)
  dr inż. Lechosław Ciupik (LfC)
  Tadeusz Gajewski (Mesko)
  dr hab. inż. Jerzy Szawłowski, prof. IMP
 • Skład Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej
  Przewodniczący: dr Lech Kwiatkowski, prof. IMP
  Członkowie:
  prof. dr hab. inż. Maria Trzaska
  prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak
  dr inż. Anna Makuch
  mgr inż. Grzegorz Cieślak
 • Skład Komisji ds. Ekonomicznych
  Przewodniczący: dr inż. Piotr Wach
  Członkowie:
  dr Lech Kwiatkowski, prof. IMP
  dr inż. Anna Gajewska-Midziałek
  mgr inż. Sylwester Jończyk
  mgr inż. Marek Ziętala
  mgr Ewa Ponikiewska

 

 

Treść wprowadził: Jakub Bańczerowski | 2018-01-12, 12:37
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2019-07-05, 09:37
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2019-07-05, 09:37
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-07-05, 09:34
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-01-07, 14:49
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-12-07, 10:49
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-12-07, 10:23
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-12-07, 10:19
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-11-28, 14:34
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-02-01, 10:48
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-02-01, 10:47
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 15:10
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:46
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:44
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:43
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:41
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:41
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 12:37
j b
Aktualizacja dokumentu