Organami Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej są: dyrektor i rada instytutu Sieci.

 

p.o. Dyrektor Łukasiewicz – IMP

dr inż. Marcin M. Kruk
tel.: 22 56 02 600; fax: 22 66 34 332
e-mail: lp.vo1675620574g.zci1675620574weisa1675620574kul.p1675620574mi@of1675620574ni1675620574

 

Dyrektor kieruje Łukasiewicz – IMP, a w szczególności:

– kieruje działalnością Instytutu Sieci;

– reprezentuje Instytut Sieci na zewnątrz;

– odpowiada za wyniki działalności badawczej i wdrożeniowej Instytutu Sieci;

– odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Instytutu Sieci w jej strukturze.

 

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

dr Lech Kwiatkowski
tel.: 22 56 02 846; fax: 22 66 34 332
e-mail: lp.vo1675620574g.zci1675620574weisa1675620574kul.p1675620574mi@ik1675620574swokt1675620574aiwk.1675620574hcel1675620574

 

Rada Instytutu Łukasiewicz – IMP

jest organem opiniodawczymi  i doradczym w sprawach dotyczących jego działalności.

Zadania Rady Instytutu Łukasiewicz – IMP, długość kadencji oraz skład Rady określone są w Ustawie, liczbę członków i tryb wyboru do Rady Instytutu określa Statut. Rada Instytutu działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

– Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534 z późn. zm.),

– Statut zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz z dnia 19 września 2019 r.,

– Regulamin Rady Instytutu Łukasiewicz – IMP uchwalony na posiedzeniu Rady Instytutu w dniu 11 grudnia 2019 r.

 

Skład Rady Instytutu Łukasiewicz – IMP kadencja (2019–2023)

Przewodniczący:

dr inż. Paweł Chojnacki – Główny Specjalista ds. Inwestycji i Programów Europejskich w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik”

Zastępca przewodniczącego:

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera – dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Sekretarz:

dr inż. Paweł Marchlewski – pracownik Łukasiewicz – IMP

Członkowie:

dr inż. Lechosław Ciupik –  założyciel i prezes zarządu firmy LfC Sp. z o.o.

mgr Paweł Hondra – prezes zarządu FABA S.A.

dr inż. Anna Makuch – pracownik Łukasiewicz – IMP

dr hab. Wojciech Jerzy Stępniowski – adiunkt na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej

dr inż. Piotr Wach – pracownik Łukasiewicz – IMP

mgr Grzegorz Wolski – dyrektor zarządzający „Wolco” Sp. z o.o.

Treść wprowadził: Jakub Bańczerowski | 2018-01-12, 12:37
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2022-04-04, 12:04
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2022-04-04, 12:04
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-04-04, 12:04
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-04-01, 13:25
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-02-03, 07:32
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-07-29, 14:28
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-07-29, 09:56
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-07-01, 09:58
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-05-27, 16:16
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-05-27, 14:52
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-05-27, 14:43
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-05-25, 13:08
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-05-24, 12:02
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-10-21, 13:14
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-10-02, 09:44
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-10-01, 11:21
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-23, 14:44
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-11, 12:59
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-04-09, 15:15
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-03-25, 12:57
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-23, 12:05
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-23, 11:54
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-14, 14:35
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-07-05, 09:37
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-01-07, 14:49
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-12-07, 10:49
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-12-07, 10:23
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-12-07, 10:19
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-11-28, 14:34
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-02-01, 10:48
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-02-01, 10:47
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 15:10
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:46
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:44
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:43
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:41
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 13:41
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-12, 12:37
j b
Aktualizacja dokumentu