Tryb załatwiania spraw

Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00‒16.00.

Wszystkie zgłoszenia wpływające do Instytutu realizuje się na bieżąco. Terminy wykonania prac zależne są od rodzaju badań.

Sprawy zgłaszane pocztą na adres Instytutu, po uprzednim zarejestrowaniu w kancelarii i zadekretowaniu przez Dyrektora, przydzielane są do wykonania komórkom organizacyjnym zgodnie z tematyką sprawy.

Sprawy zgłaszane drogą telefoniczną lub e-mailem kierowane są do kierownictwa Łukasiewicz – IMP.

Inne informacje publiczne

Pozostałe informacje publiczne nieopublikowane w BIP Łukasiewicz – IMP dostępne są na stronie www.imp.edu.pl lub po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem Instytutu, tel. 22 560 26 00.

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 09:21
Treść zmodyfikował: | 2020-05-08, 15:48
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2020-05-08, 15:48
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-15, 10:09
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-06-08, 12:26
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-02-01, 10:45
j b
Aktualizacja dokumentu