Tryb załatwiania spraw

Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00‒16.00.

Wszystkie zgłoszenia wpływające do Instytutu realizuje się na bieżąco. Terminy wykonania prac zależne są od rodzaju badań.

Sprawy zgłaszane pocztą na adres Instytutu, po uprzednim zarejestrowaniu w kancelarii i zadekretowaniu przez Dyrektora, przydzielane są do wykonania komórkom organizacyjnym zgodnie z tematyką sprawy.

Sprawy zgłaszane drogą telefoniczną lub e-mailem kierowane są do kierownictwa Łukasiewicz – IMP.

Archiwum Zakładowe

Archiwum znajduje się w siedzibie Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie.

Korzystanie z akt do celów służbowych odbywa się na miejscu w Archiwum Zakładowym. Wypożyczanie dokumentów i akt jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu lub osoby przez niego upoważnionej.

Inne informacje publiczne

Pozostałe informacje publiczne nieopublikowane w BIP Łukasiewicz – IMP dostępne są na stronie www.imp.lukasiewicz.gov.pl lub po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem Instytutu, tel. 22 560 26 00.

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej http://imp_warszawa.bip.gov.pl

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 09:21
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2022-02-02, 10:38
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2022-02-02, 10:39
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-02-02, 10:38
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-08-09, 14:39
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-08-09, 14:20
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-04-06, 14:44
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-30, 09:45
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-30, 09:34
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-17, 15:03
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-17, 14:59
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-17, 14:21
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-17, 13:45
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-05-08, 15:48
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-15, 10:09
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-06-08, 12:26
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-02-01, 10:45
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-02-01, 10:45
j b
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:42
 
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:42
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:35
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:48
 
Aktualizacja dokumentu
2017-02-16, 09:21
 
Aktualizacja dokumentu