Tryb załatwiania spraw

Instytut Mechaniki Precyzyjnej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00‒16.00.

Wszystkie zgłoszenia wpływające do Instytutu realizuje się na bieżąco. Terminy wykonania prac zależne są od rodzaju badań.

Sprawy zgłaszane pocztą na adres Instytutu, po uprzednim zarejestrowaniu w kancelarii i zadekretowaniu przez Dyrektora IMP, przydzielane są do wykonania komórkom organizacyjnym zgodnie z tematyką sprawy.

Sprawy zgłaszane drogą telefoniczną lub e-mailem kierowane są do właściwych członków kierownictwa IMP.

Inne informacje publiczne

Pozostałe informacje publiczne nieopublikowane w BIP IMP dostępne są na stronie www.imp.edu.pl lub po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem Instytutu, tel. 22 560 26 00.

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 09:21
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2018-06-08, 12:26
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2018-06-08, 12:26
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-06-08, 12:24
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-02-01, 10:45
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-02-01, 10:45
j b
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:42
 
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:42
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:35
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:48
 
Aktualizacja dokumentu
2017-02-16, 09:21
 
Aktualizacja dokumentu