Instytutem kieruje Dyrektor. Organem opiniodawczym i doradczym we wszystkich sprawach dotyczących działalności placówki jest Rada Instytutu Sieci.

Podstawowa działalność Instytutu (naukowa, wdrożeniowa i usługowa) jest realizowana w siedmiu zakładach badawczych i trzech laboratoriach z akredytacją PCA.

Prace badawczo-rozwojowe podzielono między pięć obszarów tematycznych, w których specjalizuje się Instytut. Za współpracę z innymi jednostkami badawczymi oraz zakładami przemysłowymi w kraju i za granicą odpowiadają tzw. jednostki funkcjonalne. W ich skład wchodzą pracownicy poszczególnych zakładów.

Prawidłową działalność wszystkich komórek Instytutu zapewniają działy obsługi. Własny zespół radców prawnych i rzeczników patentowych prowadzi pełną obsługę prawną i zabezpiecza interesy Instytutu. Dział marketingu, komunikacji i szkoleń gromadzi i udostępnia informacje naukowe, a dział analiz ekonomicznych i sprzedaży zapewnia właściwy dobór prac naukowych pod względem ekonomicznym oraz akwizycję i korzystne warunki ich sprzedaży.

Do pobrania:

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 08:28
Treść zmodyfikował: | 2020-08-03, 11:32
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2020-08-03, 11:32
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-10, 14:01
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu