Instytutem Mechaniki Precyzyjnej kieruje Dyrektor. Organem opiniodawczym i doradczym we wszystkich sprawach dotyczących działalności placówki jest Rada Naukowa.

Podstawowa działalność Instytutu (naukowa, wdrożeniowa i usługowa) jest realizowana w siedmiu zakładach badawczych. Dwa z nich to zakłady certyfikacji, które przyznają certyfikaty pracownikom z branży przemysłowej, jak również certyfikaty na wyroby i usługi. W strukturze Instytutu są także trzy laboratoria akredytowane z akredytacją PCA oraz ośrodek szkoleniowy, który prowadzi szkolenia z całego zakresu działalności Instytutu.

Prace badawczo-rozwojowe podzielono między cztery grupy badawcze w zależności od dziedzin, w których specjalizuje się Instytut. Za współpracę z innymi jednostkami badawczymi oraz zakładami przemysłowymi w kraju i za granicą odpowiadają tzw. jednostki funkcjonalne. W ich skład wchodzą pracownicy poszczególnych zakładów.

Prawidłową działalność wszystkich komórek Instytutu zapewniają działy obsługi. Własny zespół radców prawnych i rzeczników patentowych prowadzi pełną obsługę prawną i zabezpiecza interesy Instytutu. Dział informacji naukowej i marketingu gromadzi i udostępnia informacje naukowe, a dział analiz ekonomicznych i sprzedaży zapewnia właściwy dobór prac naukowych pod względem ekonomicznym oraz akwizycję i korzystne warunki ich sprzedaży.

Do pobrania:

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 08:28
Treść zmodyfikował: Instytut MP | 2017-08-04, 15:43
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2018-06-08, 12:15
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:43
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:28
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:27
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:24
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:59
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:59
 
Aktualizacja dokumentu
2017-02-16, 08:28
 
Aktualizacja dokumentu