Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534),
  • Statutu zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz z dnia 19 września 2019 r.,
  • Regulaminu Organizacyjnego Łukasiewicz – IMP zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz z dnia 31 maja 2021 r.

Instytut posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000861886 Instytut jest zarejestrowany w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście w Warszawie jako podatnik VAT UE. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 525-283-87-45. Instytut ma nadany przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie numer identyfikacyjny Regon: 387136113.

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej http://imp_warszawa.bip.gov.pl

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 09:19
Treść zmodyfikował: | 2021-07-01, 09:38
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2021-07-01, 09:38
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-10-21, 14:55
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-10-21, 13:01
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-10-21, 13:01
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-30, 09:48
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-11, 12:56
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-08-03, 11:31
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-05-06, 17:13
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-04-07, 11:01
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-10, 13:38
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-10, 08:51
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-10-11, 12:52
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-10-11, 12:40
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-10-11, 12:38
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-24, 11:04
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu