Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 21 marca 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534),
  • Statutu zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz z dnia 19 września 2019 r.,
  • Regulaminu Organizacyjnego Łukasiewicz – IMP zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz z dnia 01 sierpnia 2020 r.

Instytut posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000021795.

Instytut jest zarejestrowany w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście w Warszawie jako podatnik VAT UE. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 525-000-91-86.

Instytut ma nadany przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie numer identyfikacyjny Regon: 000031532.

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 09:19
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2020-09-11, 12:56
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2020-09-11, 12:56
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-11, 12:56
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-08-03, 11:31
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-05-06, 17:13
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-04-07, 11:01
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-10, 13:38
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-10, 08:51
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-10-11, 12:52
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-10-11, 12:40
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-10-11, 12:38
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-24, 11:04
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:43
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:33
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:32
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:22
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:22
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:21
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:20
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:15
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:14
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:12
 
Aktualizacja dokumentu
2017-02-16, 09:19
 
Aktualizacja dokumentu