Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej jest placówką badawczo-rozwojową prowadzącą prace w dziedzinach inżynierii materiałowej oraz budowy i eksploatacji maszyn. Zajmuje się metodami uszlachetniania wyrobów metalowych poprzez zwiększenie ich odporności korozyjnej oraz podwyższenie właściwości mechanicznych, szczególnie wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie w procesie tarcia. Instytut dąży do upowszechnienia i zastosowania w praktyce uzyskanych wyników badań naukowych i prac rozwojowych, opracowuje nowe technologie i prowadzi działalność usługową.

Oferuje m.in.:

  • technologie przygotowania mechanicznego i chemicznego powierzchni pod powłoki ochronne wraz z urządzeniami i preparatami,
  • technologie nakładania powłok galwanicznych, lakierniczych, metalizacyjnych i zanurzeniowych oraz preparaty do ich realizacji,
  • technologie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części maszyn oraz realizację tych procesów w skali półtechnicznej,
  • prace z zakresu wytrzymałości materiałów, w tym m.in. badania zmęczeniowe, tarcia oraz pomiaru naprężeń,
  • czystsze technologie produkcyjne i oczyszczania ścieków w obróbce powierzchniowej metali,
  • opracowanie i produkcję nowoczesnej aparatury badawczej, np. stanowisko do pomiaru grubości warstw wierzchnich o nazwie Kulotester i aparaty Wirotest do oceny grubości i twardości warstw wierzchnich.
Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 09:19
Treść zmodyfikował: | 2020-01-10, 14:09
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2020-01-10, 14:03
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu