Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Bilans na dzień 31.12.2019 r.

 Aktywa trwałe 31.12.2019 r. 31.12.2018 r.
1. Aktywa trwałe 4 136 932,50 5 193 729,20
2. Aktywa obrotowe 33 080 762,87 34 335 100,32
 Suma 37 217 695,37 39 528 829,52

Szczegółowe informacje na temat majątku Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej są udostępniane osobom upoważnionym po uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu.

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 09:20
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2020-09-16, 14:19
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2020-09-16, 14:19
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-09-16, 14:19
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-15, 09:57
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-15, 09:57
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-10-11, 13:05
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-10-11, 12:48
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-05-16, 12:56
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-05-16, 12:50
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:28
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:28
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:27
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:27
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:26
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:24
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:23
j b
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:45
 
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:44
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:34
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:40
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:39
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:38
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:37
 
Aktualizacja dokumentu
2017-02-16, 09:20
 
Aktualizacja dokumentu