Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Bilans na dzień 31.12.2016 r.

 Aktywa trwałe 31.12.2016 r.  31.12.2015 r.
1. Aktywa trwałe 7 253 379,77 7 899 329,30
2. Aktywa obrotowe 34 545 771,25 34 803 857,06
 Suma 41 799 151,02 42 703 186,36

Szczegółowe informacje na temat majątku Instytutu Mechaniki Precyzyjnej są udostępniane osobom upoważnionym po uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu.

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 09:20
Treść zmodyfikował: Jakub Bańczerowski | 2018-01-10, 10:29
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2018-01-10, 10:28
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:28
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:27
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:27
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:26
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:24
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:23
j b
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:45
 
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:44
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:34
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:40
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:39
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:38
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:37
 
Aktualizacja dokumentu
2017-02-16, 09:20
 
Aktualizacja dokumentu