Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Bilans na dzień 31.12.2017 r.

 Aktywa trwałe 31.12.2017 r. 31.12.2016 r.
1. Aktywa trwałe 6 264 393,00 7 253 379,77
2. Aktywa obrotowe 34 740 178,97 34 545 771,25
 Suma 41 004 571,97 41 799 151,02

Szczegółowe informacje na temat majątku Instytutu Mechaniki Precyzyjnej są udostępniane osobom upoważnionym po uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu.

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 09:20
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2018-05-16, 12:56
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2018-05-16, 13:00
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-05-16, 12:56
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-05-16, 12:50
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:28
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:28
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:27
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:27
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:26
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:24
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:23
j b
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:45
 
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:44
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:34
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:40
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:39
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:38
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:37
 
Aktualizacja dokumentu
2017-02-16, 09:20
 
Aktualizacja dokumentu