Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Bilans na dzień 31.12.2018 r.

 Aktywa trwałe 31.12.2018 r. 31.12.2017 r.
1. Aktywa trwałe 5 193 729,20 6 264 393,00
2. Aktywa obrotowe 34 335 100,32 34 740 178,97
 Suma 39 528 829,52 41 004 571,97

Szczegółowe informacje na temat majątku Instytutu Mechaniki Precyzyjnej są udostępniane osobom upoważnionym po uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu.

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 09:20
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2019-10-11, 13:05
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2019-10-11, 13:05
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-10-11, 12:49
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-10-11, 12:48
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-05-16, 12:56
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-05-16, 12:50
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:28
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:28
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:27
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:27
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:26
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:24
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-01-10, 10:23
j b
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:45
 
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:44
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:34
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:40
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:39
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:38
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:37
 
Aktualizacja dokumentu
2017-02-16, 09:20
 
Aktualizacja dokumentu