OGŁOSZENIE

p.o. Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

młodszego specjalisty w pionie wsparcia

w Dziale Certyfikacji (DC)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 14 września 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

p.o. Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

specjalisty w pionie badawczym

w Centrum Korozji i Powłok Ochronnych (CKP)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 28 sierpnia 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

p.o. Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

młodszego specjalisty w pionie badawczym

w Centrum Technologii Galwanotechnicznych (CTG)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 15 sierpnia 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

starszego specjalisty w pionie badawczym

w Centrum Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej (CMB)

w Laboratorium Badań Mechanicznych i Urządzeń Zabezpieczających (LB-1)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 15 sierpnia 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

p.o. Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

specjalisty w pionie badawczym

w Centrum Korozji i Powłok Ochronnych (CKP)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 27 lipca 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

p.o. Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

starszego specjalisty (funkcja: kierownik) w pionie badawczym

w Centrum Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej (CMB)

w Laboratorium Badań Mechanicznych i Urządzeń Zabezpieczających (LB-1)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 25 lipca 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

młodszego specjalisty w pionie wsparcia

w Centrum Obróbki Metali i Stopów

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 5 lipca 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

specjalisty w pionie wsparcia

w Centrum Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej (CMB)

w Laboratorium Badań Mechanicznych i Urządzeń Zabezpieczających (LB-1)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 13 czerwca 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

młodszego specjalisty w pionie badawczym

w Centrum Obróbki Metali i Stopów

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 3 czerwca 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

starszego specjalisty w pionie wsparcia

w Dziale Finansowym w Sekcji Księgowości

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 4 maja 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

specjalisty w pionie wsparcia

w Dziale Administracji i Infrastruktury Technicznej

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 28 kwietnia 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

głównego specjalisty w pionie wsparcia

w Dziale HR

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 27 kwietnia 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

głównego specjalisty w pionie wsparcia

w Dziale Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 7 kwietnia 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

głównego specjalisty (funkcja: kierownik działu)

w Dziale HR

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 7 kwietnia 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

starszego inżyniera w pionie wsparcia

w Dziale Certyfikacji

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 7 kwietnia 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

specjalisty technicznego w pionie wsparcia

w Centrum Obróbki Metali i Stopów (COM)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 29 marca 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

starszego specjalisty w pionie wsparcia

w Dziale Finansowym w Sekcji Księgowości

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 17 marca 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

Lider obszaru w pionie badawczym

w Centrum Korozji i Powłok Ochronnych (CKP)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 2 marca 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

specjalisty w pionie badawczym

w Centrum Obróbki Metali i Stopów (COM)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 11 lutego 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

Lider obszaru w pionie badawczym

w Centrum Korozji i Powłok Ochronnych (CKP)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 3 stycznia 2022 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

specjalisty w pionie wsparcia

w Dziale Administracji i Infrastruktury Technicznej

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 30 grudnia 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

specjalisty w pionie badawczym

w Centrum Obróbki Metali i Stopów (COM)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 19 grudnia 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

Treść wprowadził: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2022-02-17, 12:37
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2022-10-04, 10:51
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2022-10-04, 10:51
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-10-04, 10:50
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-09-27, 13:51
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-09-19, 14:48
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-09-01, 14:29
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-07-13, 14:06
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-07-06, 11:08
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-06-27, 11:03
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-06-01, 12:41
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-05-31, 14:38
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-05-09, 11:57
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-04-25, 11:08
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-04-20, 12:20
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-04-12, 10:06
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-04-01, 13:09
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-02-21, 12:00
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-02-17, 12:35
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu