OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

specjalisty w pionie badawczym

w Centrum Korozji i Powłok Ochronnych (CKP)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 29 grudnia 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

młodszego specjalisty w pionie wsparcia

w Centrum Technologii Galwanotechnicznych (CTG)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 17 grudnia 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

starszego specjalisty w pionie wsparcia

w Dziale Finansowym w Sekcji Księgowości

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 9 grudnia 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

głównego specjalisty w pionie wsparcia

w Dziale Finansowym w Sekcji Zakupów

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 9 grudnia 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

specjalisty technicznego w pionie wsparcia

w Centrum Obróbki Metali i Stopów (COM)

w Sekcji Usługowej Obróbki Cieplnej

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 12 listopada 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

specjalista w pionie wsparcia

w Centrum Korozji i Powłok Ochronnych (CKP)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 4 listopada 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

młodszego specjalisty w pionie wsparcia

w Centrum Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej (CMB)

w Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych Materiałów,

Części Maszyn i Konstrukcji (LB-4)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 25 października 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

młodszego specjalisty w pionie wsparcia

w Centrum Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej (CMB)

w Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających

i Lekkich Przegród Budowlanych (LB-1)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 25 października 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

specjalisty w pionie badawczym

w Centrum Korozji i Powłok Ochronnych (CKP)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 30 września 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

młodszy specjalista w pionie badawczym

w Centrum Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej

w Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych
Materiałów, Części Maszyn i Konstrukcji

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 9 sierpnia 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

Lider Obszaru w pionie badawczym

w Centrum Korozji i Powłok Ochronnych (CKP)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 4 sierpnia 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

młodszy specjalista w pionie badawczym

w Centrum Technologii Galwanotechnicznych (CTG)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 4 sierpnia 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

młodszy specjalista w pionie wsparcia

w Centrum Technologii Galwanotechnicznych (CTG)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 4 sierpnia 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

główny specjalista w pionie wsparcia (funkcja: kierownik działu)

w Dziale Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 23 lipca 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

główny specjalista w pionie wsparcia (funkcja: kierownik działu)

w Dziale Administracji i Infrastruktury Technicznej

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 19 lipca  2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

specjalista ds. kontrolingu w pionie wsparcia

w Dziale Księgowości

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 10 czerwca 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór pracownika na stanowisko

główny specjalista w pionie wsparcia (funkcja: kierownik działu)

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 20 maja  2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 612.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

młodszy specjalista w Zakładzie Obróbki Cieplnej

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 26 marca 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

specjalista w Zakładzie Obróbki Cieplnej

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 26 marca 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

główny specjalista w obszarze HR

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 19 lutego 2021 r. drogą pocztową lub osobiście w Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.lukasiewicz.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

Treść wprowadził: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2021-09-14, 10:58
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2022-02-01, 11:29
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2022-02-01, 11:29
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-02-01, 11:28
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2022-01-27, 14:03
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-12-01, 11:31
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-12-01, 10:35
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-12-01, 10:28
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-11-29, 11:15
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-11-10, 11:06
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-11-02, 11:23
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-11-02, 11:19
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-10-22, 13:59
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-10-04, 14:46
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-10-04, 14:05
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-09-17, 10:43
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-09-17, 10:13
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-09-14, 10:49
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu