OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

specjalista ds. administracyjnych
w Zakładzie Certyfikacji

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 2 grudnia br. drogą pocztową lub osobiście w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

młodszy specjalista (pion badawczy)
w Zakładzie Techniki Specjalnej

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 25 listopada br. drogą pocztową lub osobiście w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

starszy specjalista ds. promocji i reklamy
w Dziale Informacji Naukowej i Marketingu

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 18 października br. drogą pocztową lub osobiście w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

młodszy specjalista (pion badawczy)
w Zakładzie Galwanotechniki i Ochrony Środowiska

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 15 października br. drogą pocztową lub osobiście w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

specjalista ds. pracowniczych
w Sekcji Spraw Pracowniczych i Obronnych

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 7 października br. drogą pocztową lub osobiście w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

młodszy specjalista
w Zakładzie Korozji i Technologii Antykorozyjnych

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 1 października br. drogą pocztową lub osobiście w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36) lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

samodzielny pracownik techniczny
w Zakładzie Wytrzymałości Eksploatacyjnej –
Pracownia Badań Strukturalnych

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 15 sierpnia br. drogą pocztową lub osobiście w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36) lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

specjalista ds. zaopatrzenia
w Sekcji ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 14 sierpnia br. drogą pocztową lub osobiście w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36) lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

młodszy specjalista (pion badawczy)
w Zakładzie Galwanotechniki i Ochrony Środowiska

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 27 maja br. drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36) lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej zatrudni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

Specjalistę ds. ekonomicznych

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 9 maja br. drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36) lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej zatrudni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

Specjalistę ds. BHP – inspektora ochrony ppoż.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty zawierającej CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie BHP. Ofertę należy złożyć do dnia 12 kwietnia br. drogą pocztową, osobiście w siedzibie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa,
ul. Duchnicka 3, pok. 36) lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej zatrudni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

Pracownika pomocniczego (technik, pracownik inżynieryjno-techniczny)
w Zakładzie Technologii Wyprzedzających

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty zawierającej CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje. Ofertę należy złożyć do dnia 12 kwietnia br. drogą pocztową, osobiście w siedzibie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36) lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

Treść wprowadził: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2021-08-12, 13:24
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2021-09-07, 13:42
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2021-09-15, 10:49
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-09-07, 13:42
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-09-07, 11:06
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-08-19, 12:41
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-08-19, 12:33
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-08-19, 12:18
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-08-19, 12:15
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-08-19, 11:01
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-08-19, 10:57
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-08-19, 10:51
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-08-19, 10:44
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-08-19, 10:08
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-08-19, 09:49
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-08-12, 13:24
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2021-08-12, 13:21
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu