Jeśli jesteś zainteresowany pracą w IMP prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: lp.ud1582871357e.pmi1582871357@yrda1582871357k1582871357.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

specjalista (pion badawczy)
w Zakładzie Galwanotechniki

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 29 lutego br. drogą pocztową lub osobiście w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

specjalista ds. administracyjnych
w Zakładzie Certyfikacji

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert do dnia 2 grudnia br. drogą pocztową lub osobiście w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

młodszy specjalista (pion badawczy)
w Zakładzie Techniki Specjalnej

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 25 listopada br. drogą pocztową lub osobiście w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

starszy specjalista ds. promocji i reklamy
w Dziale Informacji Naukowej i Marketingu

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 18 października br. drogą pocztową lub osobiście w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

młodszy specjalista (pion badawczy)
w Zakładzie Galwanotechniki i Ochrony Środowiska

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 15 października br. drogą pocztową lub osobiście w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

specjalista ds. pracowniczych
w Sekcji Spraw Pracowniczych i Obronnych

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 7 października br. drogą pocztową lub osobiście w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36), lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

młodszy specjalista
w Zakładzie Korozji i Technologii Antykorozyjnych

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 1 października br. drogą pocztową lub osobiście w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36) lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

samodzielny pracownik techniczny
w Zakładzie Wytrzymałości Eksploatacyjnej –
Pracownia Badań Strukturalnych

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 15 sierpnia br. drogą pocztową lub osobiście w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36) lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

specjalista ds. zaopatrzenia
w Sekcji ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 14 sierpnia br. drogą pocztową lub osobiście w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36) lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

młodszy specjalista (pion badawczy)
w Zakładzie Galwanotechniki i Ochrony Środowiska

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 27 maja br. drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36) lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej zatrudni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

Specjalistę ds. ekonomicznych

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty do dnia 9 maja br. drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36) lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu Mechaniku Precyzyjnej zatrudni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

Specjalistę ds. BHP – inspektora ochrony ppoż.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty zawierającej CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie BHP. Ofertę należy złożyć do dnia 12 kwietnia br. drogą pocztową, osobiście w siedzibie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36) lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu Mechaniku Precyzyjnej zatrudni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

Pracownika pomocniczego (technik, pracownik inżynieryjno-techniczny)
w Zakładzie Technologii Wyprzedzających

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty zawierającej CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje. Ofertę należy złożyć do dnia 12 kwietnia br. drogą pocztową, osobiście w siedzibie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36) lub pocztą elektroniczną na adres: kadry[@]imp.edu.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 56 02 611

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Galwanotechniki i Ochrony Środowiska

Do pobrania:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Obróbki Cieplnej

Do pobrania:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Galwanotechniki i Ochrony Środowiska

Do pobrania:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Korozji i Technologii Antykorozyjnych

Do pobrania:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Obróbki Cieplnej

Do pobrania:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Powłok Ochronnych

Do pobrania:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Wytrzymałości Eksploatacyjnej

Do pobrania:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Wytrzymałości Eksploatacyjnej

Do pobrania:

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 08:28
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2020-02-13, 12:40
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2020-02-13, 12:40
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-02-13, 12:40
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-12-12, 11:20
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-11-18, 15:28
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-11-08, 12:43
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-11-07, 14:16
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-10-18, 10:27
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-10-04, 13:31
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-10-01, 11:41
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-10-01, 11:16
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-09-23, 10:51
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-09-17, 12:52
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-08-20, 14:00
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-08-01, 12:25
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-07-31, 12:21
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-05-10, 11:58
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-05-10, 11:54
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-04-25, 13:03
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-04-25, 12:56
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-04-25, 12:39
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-04-25, 12:38
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-04-25, 12:35
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2019-03-29, 14:49
j b
Aktualizacja dokumentu
2019-03-29, 14:49
j b
Aktualizacja dokumentu
2019-03-29, 14:47
j b
Aktualizacja dokumentu
2019-03-29, 14:46
j b
Aktualizacja dokumentu
2019-03-29, 13:06
j b
Aktualizacja dokumentu
2019-03-29, 13:05
j b
Aktualizacja dokumentu
2019-03-29, 13:02
j b
Aktualizacja dokumentu
2019-03-29, 13:01
j b
Aktualizacja dokumentu
2019-03-29, 12:57
j b
Aktualizacja dokumentu
2019-03-29, 12:56
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-12-04, 09:08
Joanna Czupryńska
Aktualizacja dokumentu
2018-12-04, 09:04
Joanna Czupryńska
Aktualizacja dokumentu
2018-11-30, 11:34
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-11-30, 11:30
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-11-30, 11:27
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-11-30, 11:23
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-11-06, 14:38
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-02-13, 09:32
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2018-02-13, 09:17
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-02-13, 09:10
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-02-13, 09:08
j b
Aktualizacja dokumentu
2018-02-13, 09:05
j b
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:44
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:37
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:37
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 13:09
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 13:09
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 13:09
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 13:08
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 13:08
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 13:07
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 13:06
 
Aktualizacja dokumentu
2017-02-16, 08:28
 
Aktualizacja dokumentu