Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna ma obowiązek upowszechnić bezpłatnie dane dotyczące swojej działalności. Wgląd do tych informacji jest możliwy poprzez:

– stronę internetową podmiotu (Instytut Mechaniki Precyzyjnej),

– stronę główną BIP (www.bip.gov.pl).

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej – to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których są zaprezentowane podstawowe informacje publiczne (nazwa, dane teleadresowe i redakcyjne) wraz z odsyłaczami do zarejestrowanych stron podmiotowych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1198),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r. – Dz.U. Nr 67 poz. 619),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Redakcja BIP IMP

mgr Agnieszka Budzicz-Marchlewska
tel.: 22 663 43 13
e-mail: lp.ud1590401707e.pmi1590401707@aksw1590401707elhcr1590401707am.ak1590401707zsein1590401707ga1590401707

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 08:29
Treść zmodyfikował: | 2017-02-16, 08:29
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany: