Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna ma obowiązek upowszechnić bezpłatnie dane dotyczące swojej działalności. Wgląd do tych informacji jest możliwy poprzez:

– stronę internetową podmiotu (Instytut Mechaniki Precyzyjnej),

– stronę główną BIP (www.bip.gov.pl).

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej – to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których są zaprezentowane podstawowe informacje publiczne (nazwa, dane teleadresowe i redakcyjne) wraz z odsyłaczami do zarejestrowanych stron podmiotowych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1198),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r. – Dz.U. Nr 67 poz. 619),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Redakcja BIP IMP

mgr Agnieszka Budzicz-Marchlewska
tel.: 22 663 43 13
e-mail: lp.vo1594568210g.zci1594568210weisa1594568210kul.p1594568210mi@ak1594568210swelh1594568210cram-1594568210zcizd1594568210ub.ak1594568210zsein1594568210ga1594568210

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 08:29
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2020-06-16, 10:40
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2020-06-16, 10:40
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-06-16, 10:39
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:44
 
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:44
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:38
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 13:14
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 13:14
 
Aktualizacja dokumentu
2017-02-16, 08:29
 
Aktualizacja dokumentu