Archiwum Zakładowe znajduje się w Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie.

Korzystanie z akt do celów służbowych odbywa się na miejscu w Archiwum Zakładowym. Wypożyczanie dokumentów i akt jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu lub osoby przez niego upoważnionej.

Biblioteka Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00‒16.00 (informacje ‒ pokój nr 83). Na miejscu można skorzystać z czytelni.

Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.

 

Treść wprowadził: Instytut MP | 2017-02-16, 09:21
Treść zmodyfikował: Agnieszka Budzicz-Marchlewska | 2020-01-15, 10:14
Zobacz dziennik zmian
Data:
Dokonujący zmian:
Rodzaj zmiany:
2020-01-15, 10:14
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2020-01-15, 10:14
Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Aktualizacja dokumentu
2017-08-04, 15:45
 
Aktualizacja dokumentu
2017-07-12, 10:36
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:52
 
Aktualizacja dokumentu
2017-06-23, 12:52
 
Aktualizacja dokumentu
2017-02-16, 09:21
 
Aktualizacja dokumentu